Peer cursus en advies

peer cursus en advies

Personeels empowerment

Ken je dat? Je hebt een training gehad, dol enthousiast! 
Je komt terug op je werk en je gaat meteen met het geleerde aan de slag.
Enthousiast vertel je je collega's hoeveel gemakkelijker of plezieriger deze nieuwe werkwijze is.
Een paar collega's luistert enthousiast, de rest heeft hiervoor geen tijd.
Zelf ga je er nog steeds voortvarend mee aan het werk en je merkt dat je niet meer precies weet hoe het moest.
Je collegae vragen je om input maar je weet niet alle antwoorden.

Veel tijd gaat verloren met deze nieuwe werkwijze en je begint te vervallen in oude gewoontes.
Waar blijft dan je power? Personeels empowerment zou hier wel nodig zijn.


En dan: Een zeer enthousiaste medewerker komt naar jou als leidinggevende toe met een idee. 
Een gouden vondst. zo zou het allemaal beter kunnen. Ik heb thuis al wat uitgewerkt!

je ziet hier geen brood in en geeft dit ook aan.

Energie die je medewerker had gaat samen met het idee de prullebak in.
Jouw personeel is je kapitaal, zorg dat ze energie krijgen, kwijt kunnen en enthousiast worden of blijven van wat ze doen.

Autonomie, vertrouwen en een omgeving die faciliteert. (link)

Ik ben niet de enige die dit zegt. Maar wel degene met een inspirerende oplossing!


Personeels empowerment: Essentieel in ieder bedrijf.  


Een bedrijf van gewicht moet ook door zijn personeel gedragen worden!


Peer ondersteund bedrijven en trainingsbureau's in het realiseren van deze empowerment. Draagvlak en draagkracht om samen tot daadkracht te komen.


Een warm nest!