Gebiedende wijs

Het onderwijs is de laatste jaren flink aan het veranderen. De docentenrol verandert mee.

Waar vroeger een docent vooral vertelde wat je moest doen, zijn ze nu steeds meer participatie-onderwijs aan het geven. De student heeft steeds meer tools in handen om zijn eigen lessen en daarmee zijn vaardigheden vorm te geven.  

Normaal gesproken zijn tools de middelen van de professional die weet hoe hij ze kan inzetten.

Hoe leer ik dan de student om zijn eigen tools te beheren? Natuurlijk heeft onderzoek uitgewezen dat participatie, autonomie en motivatie leiden tot goede prestaties.

Maar welke omgeving is er nodig om dit te creëren en waar liggen de grenzen van het kunnen van de student?

Het lijkt mij niet de bedoeling dat wij nu het probleem gewoon verschuiven. De student creëert zijn eigen onderwijs en voordat hij daaraan begint vertellen wij hem hoe hij dat het beste kan doen.

Want helaas heeft ander onderzoek weer uitgewezen dat de gemiddelde student, op de leeftijd van het volgen van zijn beroepsstudie, niet in staat is deze keuzes te maken.

Dus wij geven studieloopbaanbegeleiding waarin wij de student aanleren hoe hij zelfredzaam wordt in zijn ontwikkelvaardigheden. De student moet reflecteren, leren plannen, hij krijgt inzicht in zijn leerstijl en leert verschillende leermethodieken aan.

Maar kan die student daadwerkelijk niet reflecteren of kan hij het niet op de wijze die wij van hem verwachten? Wanneer ik in de trein naar huis zit hoor ik studenten praten over de les, ze hebben het over die docent die er niets van bakt ( wij docenten noemen dat dan externe attributie waarbij altijd de vraag is: van wie ). Daarnaast hebben studenten het ook over hun eigen inzet. Of het lukte en waarom en andersom.

Misschien, heel misschien moeten wij als docenten de les zo vormgeven dat wij zelf de student laten inzien wat hij nodig heeft zodat hij in staat is de keuzes te maken. Misschien zijn wij hier de partij die moet ontwikkelen.

Leggen wij te veel op, is het gebiedende wijs in plaats van onderwijs?

Is het bij participatie onderwijs zo dat beide partijen een luisterende en biedende rol hebben?

Peer cursus en advies

peer cursus en advies