Peer cursus en advies

peer cursus en advies

Privacy Statement

Peer heeft net als andere bedrijven te maken met contactgegevens.
Volgens de wet moet beschreven zijn hoe deze gegevens beschermt worden en wat Peer eraan doet om dit te realiseren.
Mijn contactgegevens beperken zich tot het bijhouden van een mailinglist.


Wat kunt u van mij hierin verwachten:

  1. Iedere klant wordt uitdrukkelijk gevraagd welk mailadres gebruikt mag worden.

  2. Het mail adres wordt buiten mijn mailbox om in een contactenlijst geplaatst

  3. Een mailadres wordt niet aan derden verstrekt

  4. Iedere massmail die wordt verstuurd wordt in BCC gedaan

  5. Bij vermeldingen van clienten via social media, zal de client gevraagd worden om een akkoord.