Peer cursus en advies

peer cursus en advies

Algemene voorwaarden

Iedere individuele training heeft zijn eigen voorwaarden.

Op deze locatie zijn de algemene overstijgende voorwaarden beschreven.


 1. Trainingen zijn altijd exclusief BTW.

 2. Reistijd voor Peer is niet inbegrepen in de aangeboden trainingen wanneer deze op lokatie worden aangeboden.

 3. Door Peer gemaakte kaarten zijn auteursrechtelijk beschermt en mogen niet worden vermenigvuldigd en verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van Peer.

 4. Peer zal zijn uiterste best doen om een training door te laten gaan maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uit afzeggen voortvloeiende kosten.

 5. Alles wat tijdens een training wordt besproken dient als vertrouwelijk te worden beschouwd en niet buiten de training met anderen te worden besproken wanneer het vertrouwelijke karakter van het besprokene duidelijk is


 1. Inschrijving vindt plaats door middel van een on- line inschrijfformulier. Met persoonlijke gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.
 2. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een mail met de vraag om de cursusgelden over te maken naar de rekening van Peer.
 3. Na ontvangst van de cursusgelden zal Peer autorisatie geven voor deelname aan de digitale leeromgeving die gekoppeld is aan de specifieke cursus.
 4. Peer houdt zich het recht voor om deelnemers van een cursus te verwijderen wanneer ze zich niet aan de gestelde regels houden.
 5. Alle materialen die geplaatst zijn op de leeromgeving of verstrekt tijdens de cursus, zijn auteursrechtelijk beschermt. Delen met derden is dus niet toegestaan.
 6. Peer doet zijn uiterste best om kwalitatief goede cursussen te leveren. Echter, de kwaliteit is mede afhankelijk van de andere deelnemers van de cursus. Hierop heeft Peer geen invloed en daarom kan hij hiervoor ook geen aansprakelijkheid dragen.
 7. Indien Peer niet in staat is om op de gestelde data de cursus ook te laten plaatsvinden, dan zal in overleg met de cursisten gekeken worden naar een alternatieve datum.